Na de zomervakantie gaat stichting GRAND STAND vol enthousiasme van start met een nieuw klassiek programma. We honoreren de wens van vele koorzangers die graag een korte periode intensief willen werken naar een uitvoering. Vandaar dat we  vanaf 19 september 2023 starten met een Classic Projectkoor.  We streven ernaar om half december twee kerstuitvoeringen te geven in de Engelse Kerk in Amsterdam. Hoofdwerk op het Kerstmenu zal zijn: Oratorio de Noël van Camille Saint Saëns. Dit werk duurt ca 40 minuten en bevat voornamelijk koorwerk maar ook duetten en enkele solo’s. De rest van het concert zal gevuld worden met kerstliederen die grotendeels bekend zijn uit repertoire van voorgaande jaren.

De repetities zijn wekelijks op dinsdagavond van 20:30 – 22:00u want oefenen met een hogere frequentie levert meer rendement op.

Het Oratorio de Noël vereist grote discipline wat instuderen betreft. Daarom zijn er 12 repetities gepland, die op 19 september van start gaan. Niet alleen de koorpartijen, maar ook de verschillende duetten en kwartetten vereisen veel aandacht. Aan de  solo’s die het werk rijk is zal extra aandacht besteed worden. De partituur van het stuk wordt digitaal aan iedereen verstrekt.

Van deelnemers wordt dan ook verwacht dat men thuis tijd vrij maakt om de stukken goed bij te houden en in te studeren. Uiteraard is iedereen op alle repetities aanwezig.

Kortom dit project vormt een grote uitdaging!

Programma

De repetities starten op dinsdag 19 september van 20:30 – 22:00u. Aansluitend zijn er 12 weken op dinsdagavond repetities. Op zaterdag 2 december is er een klankrepetitie met muzikanten. We werken eraan dat het projectkoor tijdens de concerten worden begeleid  door een muzikaal ensemble gevormd uit studenten van het conservatorium Amsterdam.

De concerten zijn gepland op  zaterdagmiddag 9  en zaterdagavond 16 december in de Engelse Kerk, Begijnhof, Amsterdam. Voor dit projectkoor zijn tenminste 18 deelnemers vereist om tot een mooie tot uitvoering te komen.

Aanmelden

Dit project gaat alleen door als er vóór 15 september 2023 minimaal 18 aanmeldingen zijn met voldoende deelnemers  in verschillende stemgroepen. De bijdrage voor dit hele project is € 180,- p.p. Te voldoen vóór 15 september 2023.
Als het aantal deelnemers te laag is, gaat het project niet door. Reeds gestorte bijdragen worden dan volledig terug betaald.

Heb je interesse? Meld je hier aan.

Repetitielocatie

Het Claverhuis
Elandsgracht 70 Amsterdam
in de Jordaan. Bereikbaar met tram 5